درباره جایزه ملی مسیر بدون مانع

مسیر بدون مانع

شروع ثبت نام : 2 اردیبهشت 1397

زمان برگزاری :12 آذر 1397

پژوهشکده مهندسی پزشکی و سیستم های سلامت دانشگاه صنعتی شریف با همکاری استارت آپ E-Wheel با هدف شناسایی دقیق و معرفی سازمان ها و نهادهای برتر با موضوع دسترس پذیری برای افراد توانیاب جامعه و با را برگزار می کند. رویای شهر بدون مانع » جایزه ملی مسیر بدون مانع « رویداد » شهر خوب برای همه « شعار امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و گاه درحال توسعه دنیا به واقعیت پیوسته است و شهروندان از پیر، جوان، زن، مرد و توانیاب می توانند با تمهیداتی در تمام شهر به راحتی تردد کنند.


اهداف جایزه ملی مسیر بدون مانع


کمک به اجرای سند چشم انداز جمهوری اسلامی و سیاست های کلی نظام در مبحث مناسب سازی.


رفع کلیه موانع دسترسی برای توانیابان.


ایجاد فرصت های برابر، یکسان سازی دسترسی افراد به محیط ( رعایت عدالت اجتماعی ).


فراهم آوری شرایط ورود افراد توانیاب به جامعه با حفظ کرامت انسانی.


جوایز

جایزه ملی مسیر بدون مانع

اعضای کمیته جشنواره

دبیر اجرایی

بهبود بشیری
دبیر اجرایی

حمیدرضا سلیمانی

حامیان

برای دیدن موقعیت ما در نقشه کلیک کنید

iDev Studio